filatelie - numizmatika
Řeznická 13, Praha 1 pevinx.sro@seznam.cz

TUZEMSKO - známky, aršíky, PL, ap. / ČSR I / Nálepkové * / Holubice

1920, ČSR I, 0143A, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 1201
Skladem 10.00
Cena:
10,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45208 - 1920, ČSR I, 0141I, Výplatní známka: 70. narozeniny T. G. Masaryka ✶

1920, ČSR I, 0143APV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 41992
Skladem 1.00
Cena:
28,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • PV) perforační vada = široké zuby dole
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45216 - 1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 1331
Skladem 1.00
Cena:
12,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doprava k zoubkování
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45210 - 1920, ČSR I, 0143N, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 41988
Skladem 1.00
Cena:
12,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doleva k zoubkování
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45212 - 1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 41989
Skladem 1.00
Cena:
18,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu nahoru do zoubkování
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45213 - 1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 41990
Skladem 2.00
Cena:
16,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu dolů do zoubkování
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45214 - 1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 41991
Skladem 1.00
Cena:
24,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doleva a nahoru do zoubkování
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45215 - 1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42299
Skladem 1.00
Cena:
22,00 Kč
 
 • známka 5 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doprava a dolů do zoubkování
 • Katalog Pofis č. 143 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45531 - 1920, ČSR I, 0143AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145aAVV+PV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42316
Skladem 1.00
Cena:
32,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • a) světle zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doleva k zoubkování
 • PV) perforační vada = široké zuby dole
 • Katalog Pofis č. 145 A a
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45548 - 1920, ČSR I, 0145AVV+PV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145aAVV+PV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42317
Skladem 1.00
Cena:
32,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • a) světle zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doprava k zoubkování
 • PV) perforační vada = široké zuby dole
 • Katalog Pofis č. 145 A a
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45549 - 1920, ČSR I, 0145aAVV+PV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42310
Skladem 1.00
Cena:
12,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • a) světle zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doprava k zoubkování
 • Katalog Pofis č. 145 A a
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45542 - 1920, ČSR I, 0145A, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42312
Skladem 2.00
Cena:
14,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • a) světle zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doprava a nahoru k zoubkování
 • Katalog Pofis č. 145 A a
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45544 - 1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42313
Skladem 1.00
Cena:
16,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • a) světle zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doprava a dolů do zoubkování
 • Katalog Pofis č. 145 A a
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45545 - 1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42314
Skladem 2.00
Cena:
14,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • a) světle zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu doleva a dolů k zoubkování
 • Katalog Pofis č. 145 A a
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45546 - 1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0145AVV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42311
Skladem 1.00
Cena:
12,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • tmavě zelená barva
 • VV) výrobní vada = posun obrazu nahoru k zoubkování
 • Katalog Pofis č. 145 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 45543 - 1920, ČSR I, 0145AaVV, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0146, Výplatní známky: Holubice ∗ barva

Katalogové číslo: 25405
Skladem 1.00
Cena:
28,00 Kč
 
 • ∗ známka 10 h
 • výrazně odlišné barvy
 • Katalog Pofis č. 146
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 28052 - 1920, ČSR I, 0143, Výplatní známky: Holubice ∗ barva

1920, ČSR I, 0146A, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 52
Skladem 3.00
Cena:
10,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • Katalog Pofis č. 146 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 46014 - 1920, ČSR I, 0145A, Výplatní známka: Holubice ✶

1920, ČSR I, 0146ADČp, Výplatní známka: Holubice ✶ L D

Katalogové číslo: 42771
Skladem 1.00
Cena:
48,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • DČ) s deskovým číslem = 1
 • p) s počitadlem na dolním okraji = 1.--
 • L D) v levém dolním rohu
 • Katalog Pofis č. 146 A DČ
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 46021 - 1920, ČSR I, 0146ADČp, Výplatní známka: Holubice ✶ o D

1920, ČSR I, 0146ADČp, Výplatní známka: Holubice ✶ P D

Katalogové číslo: 42773
Skladem 1.00
Cena:
42,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • DČ) s deskovým číslem = 29
 • p) s počitadlem na dolním okraji = 10.--
 • P D) v pravém dolním rohu
 • Katalog Pofis č. 146 A DČ
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 46023 - 1920, ČSR I, 0146ADČp, Výplatní známka: Holubice ✶ L D

1920, ČSR I, 0146AVV+PV, Výplatní známka: Holubice ✶

Katalogové číslo: 42769
Skladem 1.00
Cena:
36,00 Kč
 
 • známka 10 h
 • A) zoubkování 14
 • VV) výrobní vada = posun obrazu nahoru k zoubkování
 • PV) perforační vada = široké zuby dole
 • Katalog Pofis č. 146 A
 • s nálepkou, pěkná kvalita
Obrázek k výrobku 46019 - 1920, ČSR I, 0146AVV, Výplatní známka: Holubice ✶
1
2

Vyhledávání

Přihlášení

Kontakt

Jiří Vincenc
Řeznická 13/1280
110 00  Praha 1

IČO: 71662324
tel.: +420 775 319 013
email: pevinx.sro@seznam.cz
web: www.pevinx.cz

V minulých aukcích prodáno

Obrázek k výrobku 38114 - 1963, Maďarsko, 1898/1904A, Mistrovství Evropy v krasobruslení v Budapešti ∗∗
Prodáno za: 30,00 Kč

Počet položek

51504
položek
51480
skladem